S’utilitzen per aportar confort, tot i que  no proporciones gaire control en el moviment del peu. Principalment es recomanen per a peus delicats o per a pacients amb molt dolor plantar, metatarsàlgies, talàlgies o peu geriàtric per exemple.

També estan indicades per a peu cavo en el que és necessari distribuir les pressions per igual en tot el peu.

Dins de les ortesis toves es poden utilitzar dos tipus de materials, amb diferents tipus de descàrregues i tractament segons la descripció del metge.

  • silicona, també anomenada plantilla Denís
  • la EVA és un material més lleuger que dona gran confort reduint notablement el pes de la Denís.
És la plantilla més comú que s’ha anat aplicant al llarg de molts anys, ja que és més resistent que la plantilla tova i a part de donar confort, ajuda a alienar el peu durant la marxa.

Indicades per a múltiples diagnòstics en peu adult i ens alguns casos també per a pacients pediàtrics. Poden ser perfectament utilitzades per a casos de metatarsàlgies, peu cavo, peu valg, vars o tractaments d’esperó calcani.

Materials:

  • EVA
  • Conglomerat
  • Resina
És la plantilla que ofereix major duració i suport amb poca o cap flexibilitat a l’arc plantar.

Estan indicades principalment per a tractament de peu pla-valg en nens, ja que la intenció de la ortesi es corregir, i en aquest casos és necessari un material que suporti el pes de l’arc plantar per a millorar la alineació del peu.

També són utilitzades per a peu adult en el que es vulgui elevar l’arc d’un peu plà sever.

Materials per a plantilles rígides:

  • Termoplàstic: pot variar la rigidesa segons el gruix de la planxa.
  • Resines: ofereixen rigidesa amb certa elasticitat.
  • Fibra de carboni: és la plantilla més rígida i amb major duració del mercat, no té cap tipus d’elasticitat.

Mereixen un capítol a part les plantilles de resina, ja que són els materials més actuals ens ofereixen un ampli ventall de possibilitats davant de quasi qualsevol tipus de tractament.

Aquesta plantilla la podríem col·locar perfectament entre les semirígides, rígides i en algun cas inclús toves, ja que en moment de confeccionar-les podem aconseguir més o menys flexibilitat segons el número de planxes o tipus de resina que apliquem. Podem aconseguir una plantilla molt rígida però donant certa flexibilitat que el pacient ben segur agrairà.

Estem comprovant en aquestes últimes temporades que aquesta plantilla dona excel·lents resultats en pacients joves, dinàmics o que practiquen esport.

Sempre combinem les plantilles de resina amb materials d’alta qualitat com els les planxes d’EVA de fabricació alemanya Nora amb d’altres molt molt efectius com el porón ajudant a absorbir l’impacte de la trepitjada i aportant un alt grau de confort.

Estem tenint molts bons resultats en la gran majoria de pacients amb casos d’esperó calcani i fascitis plantar gràcies a la combinació d’aquests productes.

Un altre valor afegit, és que ocupen menys espai dins el calçat, un problema bastant comú sobretot en el calçat femení.